melkkwaliteit

De kwaliteit van de melk is voor ons zeer belangrijk. Dit is iets waar we veel tijd aan
besteden. Als de koeien gemolken zijn dan gaat de melk naar een koeltank. Die koeltank
kan 4500 liter opslaan. De melk wordt zo snel mogelijk gekoeld van 37° naar een
temperatuur onder de 4° om de melk goed te bewaren. 3 Keer per week komt de zuivelfabriek de melk ophalen met een tankwagen. De R.M.O (rijdende melkontvangst) neemt een melkmonster (ca 50 ml) met een mechanische bemonsteringsapparaat. Hij voorziet het flesje van een etiket met de leveraarsnummer en plaatst het in een koelkist met smeltend ijs. Na afloop van zijn ronde worden de monsters opgehaald door het     MCC- vlaanderen (melkcontrole centrum).

                      koeltank                                                      melk in koeltank

In het melkcontrole centrum wordt het melkmonster ontleed op verschillende zaken:
vet, eiwit, remstof, kiemgetal, celgetal, coli, ureum, vriespunt, filtratie en ontsmetting. Hieronder een uitslag van het controlecentrum.
Kiemgetal, celgetal, vriespunt, filtratie en ontsmettingsmiddelingen worden beoordeelt
via een strafpuntensysteem. Wanneer de melk niet voldoet aan de gestelde eisen
worden strafpunten toegekend. Bij de maandelijkse uitbetaling van de melk wordt voor
elk strafpunt een afhouding toegepast. Als je 1 strafpunt hebt 4 maanden na elkaar dan wordt deze melk niet meer voor menselijk consumptie gebruikt. De remstoffenproef     wordt op iedere levering toegepast. Wanneer er remstoffen worden gevonden, dan     wordt er een extra afhouding toegepast. Om een goede melkprijs voor onze melk te verkrijgen is het belangrijk om de beste kwaliteit te leveren.

Voor meer informatie over de melkkwaliteit kan je altijd kijken op de website van           MCC - Vlaanderen