Intregale kwaliteitzorg melk

IKM is een kwaliteitsborgingssysteem dat alles wat er op een melkveebedrijf gebeurt controleert. Het melkveebedrijf moet voldoen aan de 100 punten die in het lastenboek
van IKM staan. Deze punten worden onderverdeeld in 5 hoofdstukken:
dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, reiniging en milieu.
Enkele van deze 100 punten:
voeding van de koeien, teeltwijze van gewassen, drinkwaterkwaliteit, huisvesting van     de dieren, melkmachine, koeltank, gebruikte reinigingsproducten, zuiverheid van het    bedrijf, kwaliteit van de melk enz.

     

Voor meer informatie over IKM kan je altijd kijken op de website van IKM