Diergezondheidszorg

Ieder koe heeft een paspoort. Op dit paspoort staan de gegevens van de koe:
nummer, geboortedatum, eigenaar van dit dier, moeder van dit dier. Het nummer dat
op het paspoort staat, staat ook op de oorflappen die de koe in haar oren draagt.

                  oornummers                                                      paspoort

Bij de geboorte krijgt ieder kalfje dit uniek nummer en paspoort. Deze wordt op het    bedrijf ingeschreven in een register en via het telefonisch meldingssysteem gemeld aan
de dierengezondheidszorg. Iedere verplaatsing van het dier door verkoop of sterfte
wordt aan de dierengezondheidszorg gemeld. Dit wordt allemaal bijgehouden in de computer van de dierengezondheidzorg. Zo weet men op ieder moment waar het
dier zich bevindt.