Melkvee

Ons bedrijf heeft 75 melkkoeien die 2 keer per dag worden gemolken. 's morgens om
6 uur en 's avonds ook om 6 uur. In onze melkstal kunnen we 16 koeien tegelijk melken.
Type melkstal is een 2X8 visgraat. Een koe geeft per jaar 7800 liter melk. Na het kalven
begint de koe met haar melkproductie. Deze start rond de 40 liter en daalt geleidelijk.
Een maand voor de nieuwe kalving wordt de koe droog gezet, d.w.z dat we gedurende
die maand de koe niet melken. Zodat de koe weer aan een frisse start kan beginnen na het kalven.

                                                   koeien in de melkstal

Tussen de melkbeurten kan de koe zich vrij bewegen in de loopstal. De loopstal bestaat
uit ligboxen bestrooid met zaagmeel waar de koe kan gaan liggen, een voerhek waar ze
vrij en onbeperkt kan gaan eten, een voederautomaat waar de koe het krachtvoer kan
gaan halen naargelang de liters die ze geeft en drinkbakken.

             voerhek                                   ligboxen                             voederautomaat