klein schalige waterzuivering

Omdat wij in een mooi rustig landbouwgebied gelegen zijn en dus niet naast een
rioolnetwerk zuiveren wij het afvalwater van ons bedrijf en het huishoudelijke
afvalwater in een rietveld.

     

Het water loopt via buisjes boven op het rietveld en wordt gezuiverd via filtering.
Vanonder wordt het  zuiver water via drainage buizen terug afgevoerd.